URBANIZEMDomes Sebastijan Brence s.p.

Ukvarjamo se tudi s t.i. posebnim delom projekta oz. urbanistično dokumentacijo (vodilno mapo).Vodilna mapa je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti ter izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. Tu so podane izjave o odgovornosti in pregled celotnega projekta. Največji pomen ima vodilna mapa pri upravnem postopku.

Vsebina vodilne mape se razlikuje glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta in na vrsto gradnje.

Pred pričetkom izdelave vodilne mape je treba priložiti:
  • lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča (pridobite na občini),
  • načrte v fazi PGD (načrt arhitekture,..)
  • geodetski posnetek

Pridobivanje vse zgoraj naštete dokumentacije lahko za Vas prevzamemo tudi mi!