DOMES SEBASTIJAN BRENCE S.P. | STORITVEDomes Sebastijan Brence s.p.

PONUJAMO CELOVITE STORITVE, PRILAGOJENE VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM!
Izdelujemo projektno dokumentacijo za novogradnje (prizidave, nadzidave), rekonstrukcije obstoječih objektov, spremembe namembnosti, ...
V kolikor pa ste lastnik črno gradnje vam objekt tudi legaliziramo. Legalizacija črne gradnje pa je možna le, če je objekt zgrajen v skladu s predpisi prostorskih aktov in so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je v tem primeru podoben postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo gradnjoIzdelamo vam lahko kompletno projektno dokumentacijo za vse vrste objektov, med katere sodijo:

  • enostanovanjske hiše (montažne, klasično zidane,…)
  • večstanovanjski objekti (dvojčki, vrstne hiše, bloki, …)
  • počitniške hiše ali vikendi
  • poslovno stanovanjski objekti
  • poslovni objekti
  • gostinski objekti
  • industrijski objekti (hale, skladišča,…)
  • kmetijski objekti (hlevi,…)
  • športno rekreativni objekti (dvorane,…)

Na vašo željo vam nudimo tudi pomoč ter svetovanje pri pridobivanju soglasij, potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja, ali pa vam vso potrebno dokumentacijo pridobimo mi.Področje gradnje je predpisano v Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1), področje projektne dokumentacije pa obravnava Pravilnik o projektni dokumentaciji.