OSTALE STORITVEDomes Sebastijan Brence s.p.

1A PROTEAM združuje samostojne podjetnike in obrtnike iz mesta Maribor in okolice, kateri organizirano nudimo svoje izdelke in storitve na področju cele Slovenije, kakor tudi preko meja v sosednjih državah. Namen združevanja je skupni nastop pri pridobivanju del, ter združeni naročnikom oziroma investitorjem nudimo izvedbo v kompletu. Pri tem vsako podjetje samostojno dobavlja blago oziroma izvaja dela, koordinacijo med posameznimi izvajalci, pa opravlja vodja projekta iz združenja, ki usklajuje dela oziroma storitve z naročnikom. S skupnimi referencami in poštenimi cenami smo pripravljeni na izzive, ki nam jih zastavlja trg. Ponujamo pomoč pri svetovanju in financiranju, izdelamo projektno dokumentacijo, ter izvajamo strokovni nadzor nad izvedenimi deli. Izkušeni in strokovno usposobljeni izvajalci, izvedejo vsa potrebna dela, vključno s čiščenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo.

Za uspešno sodelovanje je potreben osebni pristop, z visoko usposobljenim kadrom, konkurenčnimi cenami in storitvami po najvišjih standardih.


Namen združevanja
 • Z našimi proizvodi in storitvami, presegati pričakovanja naših naročnikov.
 • Negovati stike z obstoječimi strankami in razširiti ponudbo naših proizvodov in storitev.
 • Ceniti delo svojih sodelavcev, ter jim omogočiti osebni razvoj z združevanjem dejavnosti.
 • Naša medsebojna podpora je osnova za dobro delovanje združenja in za izvedbo projektov.
 • Naše delo narediti stroškovno učinkovito, saj s tem pridobijo naši naročniki, kakor tudi naši člani združenja.
 • Izkoristili bomo vse možnosti, da naše združenje postane večje, bolj konkurenčno in bolj prepoznavno.


Naše smernice
 • Z vrhunskimi storitvami si pridobiti zaupanje naročnikov in povečati prepoznavnost.
 • Za vsakim naročilom stoji človek, spoštovanje in korekten odnos je ključ do uspeha.
 • S kakovostno izvedbo v sklopu naših dejavnosti narediti vrhunske izdelke, oziroma storitve.
 • Poštenje je vodilo pri našem vsakdanjem delu. Iskrena komunikacija v kolektivu in z naročniki je osnova za obojestranski uspeh in postaja naša stalnica.
 • Pripravljeni smo prisluhniti različnim predlogom in skušati iskati kompromise, ki so tehnično izvedljivi.
 • S skrbnim, odgovornim in kvalitetnim delom bomo skupaj prišli do željenih rezultatov ter tako dosegli, da nam bodo naročniki trajno zaupali.
 • Vsak človek je edinstven in lahko s svojo ustvarjalnostjo veliko prispeva k skupnim dosežkom.


Naše prednosti
 • Naša inovativnost in razvoj se nenehno izgrajujeta.
 • Naša tehnologija je že vsa leta v samem svetovnem vrhu.
 • Naši izdelki ustrezajo sodobnim zahtevam. Notranji iz zunanji nadzor zagotavljata ustreznost proizvodnih procesov.
 • Spoštujemo naše naročnike in poslovne partnerje in ravnamo, kot da bi bili njihovi interesi in posli tudi naši.
 • Zavedamo se, da pri zagotavljanju kakovosti naših storitev, moramo prisluhniti kritikam in mnenjem, katere delajo naše storitve še kvalitetnejše. Le s tesnim sodelovanjem in z izmenjavo mnenj, smo se sposobni odzvati na želje naših naročnikov in s tem izboljšati naše storitve. Rezultati skupnega reševanja problemov so obojestransko zadovoljstvo, kvalitetne storitve, in nenazadnje dobra reklama.

En partner za celoten projekt z zanesljivimi izvajalci

Razlogov za zaupanje našemu združenju je skoraj toliko, kot je naša ponudba različnih izdelkov in storitev. Za naročnika to pomeni, da mu ni potrebno iskati posameznih izvajalcev in jih medsebojno koordinirati oziroma terminsko usklajevati. To namesto naročnika opravi naš team, ki poišče in medsebojno uskladi izvajalce.

Za naročnika prevzamemo celotna gradbena dela pri novogradnjah in adaptacijah, kakor tudi energetske obnove objektov.

Združeni imamo tudi veliko referenčnih objektov, primerov dobre prakse, kar vam potrjuje garancijo na kvaliteto izdelkov in izvedbe.

Naša ponudba vključuje tudi svetovanja arhitektov, energetskih svetovalcev, strokovnih sodelavcev, cenilcev in sodnih izvedencev.

Predvsem posvečamo pozornost energetski varčnosti in rešitvam za starejše generacije, za katere organiziramo delavnice.

www.1aproteam.eu