DOMES SEBASTIJAN BRENCE S.P. | NOVICEDomes Sebastijan Brence s.p.

DOMES
NOVICE

Pasivna hiša je zgrajena tako, da dobro izkorišča sončno energijo

Pasivna hiša je zgrajena tako, da dobro izkorišča sončno energijo, vse toplotne izgube pa so zelo zmanjšane. Tako dobitki sončne energije skozi steklene površine ter notranji toplotni dobitki, ki nastanejo zaradi bivanja, pokrivajo večji del toplotnih potreb po ogrevanju. Manjkajoče toplotne potrebe za ogrevanje stavbe pri tem ne smejo presegati 15 kWh/m2 bivalne površine letno.

 Pasivna hiša je zgrajena tako, da dobro izkorišča sončno energijo

Toplotne izgube se zmanjšujejo predvsem z vgradnjo velikih debelin izolacije, vgradnjo kontroliranega prezračevanja, preprečevanjem nekontroliranih konvekcijskih izgub skozi netesna mesta, zmanjševanjem toplotnih mostov ter ustreznim oblikovanjem.

Za učinkovito izkoriščanje sončne energije je zelo pomembno, da je večina steklenih površin orientirana proti jugu oz. severu - v primeru, ko se hiša nahaja na južni zemeljski polobli. Termografski posnetek, ki prikazuje majhno izgubo toplote pasivne hiše (na desni) v primerjavi z navadno hišo (na levi).

Optimalizacijo prihranka pri izrabi toplote pa lahko dosežemo z grelniki vode na sončno energijo, s pasivnim ogrevanjem dotoka zunanjega zraka, namenjenega za prezračevanje prostorov, s toploto zemlje (povprečna temperatura zemlje 2 metra pod površjem je približno 12 °C) ter s pasivnim ogrevanjem dotoka svežega zunanjega zraka s toploto zraka, ki ga odvajamo iz hiše - prezračevanje z rekuperacijo toplote.