DOMES SEBASTIJAN BRENCE S.P.Domes Sebastijan Brence s.p.

NOVICE
    PONUJAMO CELOVITE STORITVE,
    PRILAGOJENE VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM!
    Izdelujemo projektno dokumentacijo za novogradnje (prizidave, nadzidave), rekonstrukcije obstoječih objektov, spremembe namembnosti,…

    Pred samim pričetkom gradnje je potrebno objekt zakoličiti s strani geodeta, in urediti gradbišče (postaviti gradbiščno ograjo in tablo ter zagotoviti nadzor gradnje). Uradna zakoličba se šteje za pričetek gradnje.